Kaziuki Wileńskie

EDYCJA 2023

Tegoroczne Kaziuki Wileńskie odbędą się w dniach 3-5 marca.
Jarmarkowi wyjątkowo nie będzie towarzyszyła część artystyczna.
To barwna tradycja, która na stałe została wpisana w miejski kalendarz wydarzeń. Będą zorganizowane już po raz trzydziesty pierwszy.

Jarmark usytuowany będzie przy placu Konstytucji 3. Maja oraz ul. 1 Maja.
Wydarzenie dofinansowane przez Powiat Świdwiński.
Regulamin dla wystawców oraz karta zgłoszenia dostępne są pod tym linkiem: https://zamek.swidwin.pl/2023/02/06/kaziuki-wilenskie-jarmark-wilenski-2023-karta-zgloszenia/
Zgłoszenia przyjmowane są do 26 lutego 2023 roku włącznie.
———————————————————————————–

HISTORIA 

W 1991 roku działające już w Świdwinie Towarzystwo Miłośników Wilna i Byłych Kresów Wschodnich zainicjowało jarmark kresowy zwany Kaziukami Wileńskimi, który nieprzerwanie organizowany jest do dziś corocznie w pierwszej dekadzie marca.

Impreza łączy elementy artystyczne, wystawy na zamku i w innych eksponowanych miejscach, spotkanie z ciekawym „wileńczukiem” oraz część handlowo-gastronomiczną – w formie jarmarku. Stanowiska wystawców usytuowane są w samym centrum miasta, przy placu Konstytucji 3 Maja oraz wzdłuż ulicy 1 Maja.
Celem przedsięwzięcia jest ukazanie prawdziwych kart historii Polski terenów Wileńszczyzny, zapoznanie z kulturą i dorobkiem naukowym, literackim i artystycznym mieszkańców Kresów Wschodnich, z działalnością i dorobkiem Uniwersytetu Wileńskiego i sławnych Polaków.

Patronat nad imprezą obejmuje tradycyjnie Burmistrz Świdwina, przy wydatnej pomocy i współpracy ze Starostwem Świdwińskim. Organizatorką pierwszych edycji Kaziuków była Janina Mieczkowska-Kostulska, w kolejnych latach Anna Teresińska – prezes Towarzystwa.

Aktualnie organizacją oraz koordynacją prac związanych z Kaziukami zajmują się pracownicy Świdwińskiego Ośrodka Kultury ZAMEK.

Dostępność