Działalność biblioteki

Regulamin korzystania z biblioteki

dostępny na stronie https://bibliotekaswidwin.pl/regulamin/

Do podstawowych zadań bibliotek należy:


gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

 

W skład biblioteki wchodzą:


  • Oddział dla dzieci z wypożyczalnią dla dzieci, która udostępnia literaturę dziecięcą i młodzieżową, literaturę popularno – naukową, lektury szkolne i czytelnię gromadzącą literaturę popularno – naukową o charakterze uniwersalnym, czasopisma dziecięce i młodzieżowe. Ważną częścią działalności czytelni jest edukacja czytelnicza prowadzona w formie lekcji. To obecnie jedna z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki. Celem tego typu działań jest także oswojenie młodego czytelnika z książką i jej rolą w życiu, a także wskazanie na ogromne możliwości czerpania wiedzy z tradycyjnych źródeł.
  • Wypożyczalnia dla dorosłych: beletrystyka polska i obca, lektury szkolne, prowadzi: Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, która umożliwia sprowadzenie potrzebnych materiałów z biblioteki w całym kraju, czytelnia dla dorosłych literatura popularno – naukowa o charakterze uniwersalnym, kroniki wycinków prasowych, dokumenty życia społecznego.

Logowanie do MAK+

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdwinie uruchomiliśmy system MAK+.
W elektronicznej bazie jest już zdecydowana większość dostępnych w naszej bibliotece tytułów. Trwa również sukcesywna rejestracja użytkowniczek i użytkowników.

MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Dzięki wykorzystaniu systemu czytelniczki i czytelnicy zapisani do biblioteki zamkowej mogą między innymi:
– przeglądać katalog biblioteki za pośrednictwem strony internetowej*,
– rezerwować książki online*,
– wypożyczyć aż 5 książek na 30 dni (zwrot wypożyczonych tytułów w krótszym terminie umożliwia wypożyczenie kolejnych).

*MAK+ katalog online dla bibliotek: https://szukamksiążki.pl/

Zasoby naszej biblioteki można sprawdzać na stronie: https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/1583

Dostępność