Działalność biblioteki

Do podstawowych zadań bibliotek należy:


gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

 

W skład biblioteki wchodzą:


  • Oddział dla dzieci z wypożyczalnią dla dzieci, która udostępnia literaturę dziecięcą i młodzieżową, literaturę popularno – naukową, lektury szkolne i czytelnię gromadzącą literaturę popularno – naukową o charakterze uniwersalnym, czasopisma dziecięce i młodzieżowe. Ważną częścią działalności czytelni jest edukacja czytelnicza prowadzona w formie lekcji. To obecnie jedna z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki. Celem tego typu działań jest także oswojenie młodego czytelnika z książką i jej rolą w życiu, a także wskazanie na ogromne możliwości czerpania wiedzy z tradycyjnych źródeł.
  • Wypożyczalnia dla dorosłych: beletrystyka polska i obca, lektury szkolne, prowadzi: Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, która umożliwia sprowadzenie potrzebnych materiałów z biblioteki w całym kraju, czytelnia dla dorosłych literatura popularno – naukowa o charakterze uniwersalnym, kroniki wycinków prasowych, dokumenty życia społecznego.

Logowanie do mak+

Dostępność