Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Świdwińskiego Ośrodka Kultury Zamek w Świdwinie z dnia 04.02.2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury Zamek w Świdwinie   Na podstawie art. 13 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2014r poz. 406 ze zmian.) oraz Uchwały nr XXIII/182/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 października 2012r. w sprawie nadania statutu Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury w Świdwinie (Dz. Urz. Woj. Zach. ...

Czytaj więcej

Kadra

Dyrektor Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie - Tomasz Chmielewski Główna Księgowa Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie - Anna Przytocka-Pycka

Czytaj więcej
Dostępność