Stowarzyszenie numizmatyczne

Zamkowe Stowarzyszenie Numizmatyczne powstało w 2014 roku. Deklaruje ścisłą współpracę z zamkowymi komnatami muzealnymi. Stowarzyszenie popularyzuje tematykę numizmatyczną i nawiązuje kontakty z pokrewnymi organizacjami. Na szczególną uwagę zasługuje udział stowarzyszenia w zainicjowanej przez Świdwiński Ośrodek Kultury wystawy numizmatycznej „Od płacideł do kart kredytowych”. Wystawa przygotowana profesjonalnie i perfekcyjnie cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i gości naszego miasta, a stowarzyszenie aktywnie włączyło się do przygotowań tego przedsięwzięcia, zdobywając cenne doświadczenie.

W 2015 roku świdwińscy numizmatycy zainicjowali wystawę „Sacrum Numisma” , która została zrealizowana przy współpracy ze Świdwińskim Ośrodkiem Kultury. Wystawa „Sacrum Numisma” zaprezentowała pięknej urody numizmaty i medale związane z historią pontyfikatu wielkiego rodaka – Świętego Jana Pawła II.

Dostępność