Ogólnopolski konkurs poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Konkurs jest najstarszą, można powiedzieć nobliwą i zarazem najbardziej nobilitującą imprezą poetycką w Polsce. Powstał on w 1970 roku z inicjatywy Stanisława Misakowskiego – kierownika Wydziału Kultury, który na patrona konkursu obrał Jana Śpiewaka – warszawskiego poetę i eseistę, którego popiersie widnieje na tablicy umieszczonej przy wejściu do biblioteki miejskiej. To popularne i bardzo prestiżowe wydarzenie kulturalne, odbywa się co roku. Od roku 2004 konkurs nazwano: im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej (zmarłej poetki i żony patrona konkursu).

Konkurs ma na celu popularyzowanie twórczości poetyckiej, rozbudzanie pasji, szukanie talentów oraz stwarzanie odpowiednich warunków do wystąpień publicznych dla młodych poetów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich. Prace nadesłane na konkurs ocenianie są przez jury, w skład którego wchodzili i wchodzą wybitni krytycy i poeci, tacy jak: Anna Kamieńska, Paweł Śpiewak, Stanisław Misakowski, Zbigniew Herbert, Zbigniew Bieńkowski, Jerzy Kwiatkowski, Krzysztof Karasek, Piotr Műldner-Nieckowski, Lech M. Jakób.

Konkurs stał się inspiracją do wydania tomiku wierszy pt. „Abyśmy Byli” Anny Kamieńskiej i Jana Śpiewaka, przygotoanego przez prof. Pawła Śpiewaka, syna poetów.

Dostępność