Regulamin 53. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej – dokumenty

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 14-18 września.
Planujemy wydarzenie zgodne z przyjętą dwa lata temu formułą – łączymy konkurs z cyklem spotkań wokół literatury.

Koncentrujemy się na literaturze faktu, chcąc przybliżyć czytelniczkom i czytelnikom ciekawe teksty i autorki oraz autorów piszących o współczesnym świecie.

W tej edycji festiwalu konkurs w części poetyckiej pozostaje w niezmienionej formie, natomiast część dotycząca reportażu została zmieniona i kierowana jest do osób, które publikację na łamach prasy drukowanej lub internetowej mają już za sobą.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania tekstów w poszczególnych kategoriach, terminów oraz nagród znajdują się w regulaminie.

REGULAMIN

53. OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Organizatorzy konkursu:
Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie
Urząd Miasta Świdwin
Starostwo Powiatowe w Świdwinie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie

Partnerzy:
Agencja autorska „Opowieści”

Założenia regulaminowe:
§ 1.
Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowania współczesną literaturą,
– promocja reportażu prasowego i internetowego,
– stworzenie miejsca spotkań i dyskusji o kulturze,
– kultywowanie tradycji twórczości Jana Śpiewaka.

§ 2.
Począwszy od roku 2020 motywem przewodnim konkursu są „Reakcje”, które należy rozumieć jak literacką odpowiedź na problemy współczesnego świata.

§ 3.
Wyodrębnione zostają dwie kategorie:
a.) Poezja
b.) Reportaż

Reportaż prasowy lub internetowy opublikowany w języku polskim w 2021 roku dotyczący lokalnych, aktualnych problemów w Polsce.

§ 4.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a.) W kategorii Poezja – przesłanie czterech jednakowych zestawów zawierających od trzech do pięciu wierszy o dowolnej objętości, format A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1.

Każdy utwór powinien być oznaczony godłem (w formie słowa bądź wyrażenia, a nie znaku graficznego), tym samym godłem należy oznaczyć dodatkowa kopertę, w której znajdują się dane osobowe i wypełniony oraz podpisany formularz z załącznika nr 1.

Jedna osoba może przesłać jeden komplet wierszy. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie drogą pocztową.

b.) W kategorii Reportaż – przesłanie linku oraz informacji o autorce/autorze (imię i nazwisko), miejscu i dacie publikacji reportażu, tytułu, nazwy medium, w którym został opublikowany, a także pliku w formie dokumentu tekstowego (o niezmienionej treści) lub skanu z treścią zgłaszanego reportażu.

Jedna osoba może przesłać jeden reportaż. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie drogą mailową. Do maila należy dołączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza z załącznika numer 2.

§ 5.
Konkurs adresowany jest do wszystkich autorów pełnoletnich, bez względu na przynależności do jakichkolwiek związków twórczych oraz dotychczasowy dorobek artystyczny.

§ 6.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody autora/autorki na:

a.) nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych i wyróżnionych utworów w formie publikacji przez organizatora konkursu (plakat, publikacja w mediach lub prasie itp.).

b.) publikację imienia, nazwiska, tytułu oraz wizerunku, w tym z relacji z Gali laureatów.

§ 7.
Termin nadsyłania prac: do 12.08.2022 roku.

Zestawy poetyckie pod adres:
Świdwiński Ośrodek Kultury
ul. Niedziałkowskiego 17
78-300 Świdwin
z dopiskiem „Konkurs literacki”

Decyduje data dotarcia przesyłki do biura organizatora. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.


Reportaż:
e-mail: literackiswidwin@zamek.swidwin.pl, promocja@zamek.swidwin.pl
W temacie wiadomości: Konkurs literacki – zgłoszenie

Przesyłanie reportaży wyłącznie drogą mailową – w komplecie z informacjami oraz plikami wymienionymi w punkcie b § 4.

§ 8.
Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez głównego organizatora.


§ 9.
Do finału zostanie zakwalifikowanych maksymalnie pięć zestawów wierszy oraz pięć reportaży. Z finałowej piątki zostaną wyłonione w poszczególnych kategoriach zwycięski zestaw wierszy oraz zwycięski reportaż.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody w każdej kategorii:
nagroda główna – 2 000 zł
nagroda dla każdego z pozostałych finalistów – 500 zł

Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do finału innej liczby zestawów wierszy lub/i reportaży oraz przyznania nagród ex aequo, a także innej liczby wyróżnień mieszczących się w puli finansowej konkursu.

§ 10.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
797 230 952 – sekretariat Świdwińskiego Ośrodka Kultury lub mailowo, przesyłając wiadomość pod adres: literackiswidwin@zamek.swidwin.pl

—————————————————————————————————————–

PLIKI DO POBRANIA:

Może Ci się spodobać

Godziny otwarcia Zamku w długi weekend czerwcowy

Półkolonie letnie 2023 w Świdwińskim Ośrodku Kultury

Joga bez fikcji – festiwalowe sesje na podzamczu

Etnowarsztaty hawajskie dla dzieci [ZAPISY]

Dostępność