52. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

52. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej odbędzie się w dniach 24-26 września 2021 roku.

52. OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI – REGULAMIN

im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Organizatorzy konkursu:

Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie

Urząd Miasta Świdwin

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie

Założenia regulaminowe:

§ 1.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania współczesną literaturą, stwarzanie miejsca spotkań i dyskusji o kulturze  oraz kultywowanie tradycji twórczości Jana Śpiewaka.

§ 2.

Począwszy od roku 2020 motywem przewodnim konkursu są „Reakcje”, które należy rozumieć jak literacką odpowiedź na problemy współczesnego świata. Ponadto co roku będzie ogłaszany temat edycji. W roku 2021 jest to temat: „On-line – świat w sieci”, dla kategorii reportaż. W kategorii poezja nie ma wymogu trzymania się tegorocznego hasła przewodniego.

§ 3.

Wyodrębnione zostają dwie kategorie:

a.) Poezja

b.) Reportaż

§ 4.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a.) W kategorii Poezja przesłanie czterech jednakowych zestawów zawierających od 3 do 5 wierszy  o dowolnej objętości, format A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1

b.) W kategorii reportaż czterech jednakowych zestawów zawierających jeden reportaż  o objętości do 10 stron format A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1.

Każdy utwór powinien być oznaczony godłem (w formie słowa, bądź wyrażenia, a nie znaku graficznego), tym samym godłem należy zaznaczyć dodatkowa kopertę, w której znajdują się dane osobowe i załącznik nr 1.

§ 5.

Konkurs adresowany jest do wszystkich autorów pełnoletnich, bez względu na przynależności do jakichkolwiek związków twórczych oraz dotychczasowy dorobek artystyczny.

§ 6.

Na konkurs należy przesłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach literackich.

 § 7.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody autora/autorki na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych i wyróżnionych utworów w formie publikacji przez organizatora konkursu (plakat, publikacja w mediach lub prasie itp.)

§ 8.

Termin nadsyłania prac do 10.08.2021 roku na adres:

Świdwiński Ośrodek Kultury

ul. Niedziałkowskiego 17

78-300 Świdwin

 z dopiskiem „Konkurs Literacki”

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

§ 7.

Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez głównego organizatora. Jury ma prawo nieprzyznania poszczególnych nagród i przyznania nagród ex aequo. W przypadku nieprzyznania nagrody głównej i/lub nagrody I/II stopnia istnieje możliwość przyznania większej liczby wyróżnień. Jury ma prawo niekwalifikowania nadesłanych utworów ze względu na niespełnianie kryteriów gatunku – dotyczy w szczególności kategorii „Reportaż”.

§ 8.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

w kategorii poezja:

Nagroda główna – 1 500 zł 

Nagroda II stopnia – 1 000 zł

Nagroda III stopnia – 500 zł

Nagroda Publiczności – 500 zł

Wyróżnienie – 250 zł

w kategorii reportaż:

Nagroda główna – 1 500 zł 

Nagroda II stopnia – 1 000 zł

Nagroda III stopnia – 500 zł

Nagroda Publiczności – 500 zł

Wyróżnienie – 250 zł

§ 9.

Utwory zakwalifikowane do nagród i wyróżnień wezmą udział w Turnieju o Nagrodę Publiczności, który zostanie rozstrzygnięty w formie internetowej lub odbędzie się podczas Konkursu w dniach 24-26 września 2021 na Zamku w Świdwinie. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznawania Nagrody Publiczności bez podania przyczyny.

§ 10.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną zaproszeni do Świdwińskiego Ośrodka Kultury na imprezę finałową. Organizator zwraca koszty podróży na terenie kraju (PKP i PKS).

§ 11.

Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział autora w Konkursie w dniach 24-26 września 2021 w Świdwińskim Ośrodku Kultury. Wyjątkiem może być wydarzenie losowe dot. laureata, lecz  ostateczna decyzja należy do Organizatora.

§ 12.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

 797 230 952- sekretariat Świdwińskiego Ośrodka Kultury

Może Ci się spodobać

KONKURSY RECYTATORSKIE 2024

Walentynkowy konkurs plastyczno-literacki

KAZIUKI 2024 – zaproszenie dla handlowców

WOŚP – BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

Dostępność