Zadanie pn. „Pasja – PRZYRODA” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.p

Zapraszamy do współpracy osoby pasjonujące się fotografią.

W ramach projektu, „Pasja – PRZYRODA” dofinansowanego z WFOŚiGW w Szczecinie, Powiat Świdwiński, przy współpracy z Nadleśnictwem Połczyn i Nadleśnictwem Świdwin, wyda album poświęcony naturalnym zasobom naszej ziemi.

Każda osoba posiadająca w swoich zasobach zdjęcia z terenu powiatu, może przekazać materiały fotograficzne do wykorzystania w albumie i w innych materiałach promocyjnych.

Aby przekazać fotografie należy:

– wypełnić formularz: Oświadczenie w sprawie praw autorskich

– nagrać pliki ze zdjęciami na płytę CD/DVD (każdy z plików wielkości minimum 1MB) – nazwa pliku winna zawierać tytuł określający sfotografowane miejsce oraz imię i nazwisko autora np. Sasanka w lesie w okolicy miejscowości Słonowice -Jan Kowalski, Jezioro Świdwinek-Jan Kowalski, Jelenie w okolicy miejscowości Słonowice – Jan Kowalski itp.

i dostarczyć komplet dokumentów wraz z płytą do Starostwa powiatowego w

Świdwinie

ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin w kopercie z dopiskiem „Zdjęcia do materiałów promocyjnych”.

Na fotografie czekamy do dnia 31.05.2021 r.

Każda osoba, która przekaże minimum 5 zdjęć do celów promocyjnych Powiatu Świdwińskiego, zostanie obdarzona albumem.

Kontakt telefoniczny: 94/36 50 347; 94/36 50 301

Może Ci się spodobać

Kulturalny Zamek – odc. 11

Spektakl dla dzieci” „Kot w butach” – 8.12.2021

Warsztaty dla dzieci – kartki świąteczne – 2.12.2021

Warsztaty herbaciane – 26.11.2021

Dostępność