Nabór na stanowisko pracownik ds. obsługi ruchu turystycznego (16-07-2019)

Zapraszamy do naszego zespołu!

Szukamy osoby do pracy w kulturze. Jeżeli lubisz ludzi, społeczności lokalne i domy kultury chcesz uczyć się nowych rzeczy i podejmować nowe, czasem zaskakujące wyzwania, to czekamy na Ciebie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek – turystyka,
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń i programów biurowych (Microsoft Office, Excel),
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej znajomość walorów turystycznych miasta, powiatu i regionu,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizowania stanowiska pracy,
 • dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność redagowania tekstów i obsługi strony internetowej,
 • uzdolnienia plastyczne,
 • doświadczenie w pracy jako animator czasu wolnego,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • gromadzenie i aktualizacja danych turystycznych z regionu,
 • dystrybucja materiałów promocyjnych,
 • aktualizacja i wprowadzanie informacji turystyczno – kulturalnych na portalach internetowych,
 • świadczenie poradnictwa i obsługa turystów,
 • współpraca z branżą i organizacjami pozarządowymi, samorządem oraz innymi jednostkami świadczącymi usługi turystyczne, przygotowywanie oraz prowadzenie prelekcji dla dzieci i młodzieży o tematyce turystycznej,
 • wykonywanie czynności związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych w tym pracy w charakterze animatora czasu wolnego.

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie w pracy związanej z bieżącą obsługą klienta.

Zatrudnienie: umowa o pracę – etat, gotowość podjęcia zatrudnienia od września 2019.
Czas pracy: 40 godzin tygodniowo wg harmonogramu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, pełna dokumentacja dotychczasowego zatrudnienia – świadectwa pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i archiwizowania
 • zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „pracownik ds obsługi ruchu turystycznego”, w sekretariacie Świdwińskiego Ośrodka Kultury I piętro, ul. Niedziałkowskiego 17, 78-300 Świdwin w terminie do 23 lipca 2019 r. do godz. 15:00.

Może Ci się spodobać

Kulturalny Zamek – odcinek 24

2 grudnia kawiarnia czynna do 15:00

Zmiana numeru konta bankowego ŚOK

Biblioteka otwarta w sobotę 3 grudnia

Dostępność